Aktualności:

Ochrona dobrostanu zwierząt priorytetem UE!

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne platformy Unii Europejskiej ds. dobrostanu zwierząt. Platforma zgromadzi 75 przedstawicieli zainteresowanych stron, organizacji pozarządowych, naukowców, państw członkowskich, krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), organizacji międzynarodowych i EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności). Po raz pierwszy wszystkie kluczowe podmioty unijne spotkają się, żeby podzielić się doświadczeniami i przyczynić się do poprawy dobrostanu zwierząt.
czytaj więcej »

Debata nt. tworzenia Unii bezpieczeństwa i obrony.

Komisja Europejska otworzyła publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii obejmującej 27 państw członkowskich. W dokumencie otwierającym debatę przedstawia różne scenariusze działań, jakie należy podjąć w związku z rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i obronności Europy, oraz aby zwiększyć zdolności obronne Europy do roku 2025. Debata wniesie istotny wkład w proces podejmowania decyzji dotyczących metod wzmocnienia przez Unię ochrony i bezpieczeństwa obywateli UE.
czytaj więcej »

STOP nawoływaniu do nienawiści w internecie

Rok temu Komisja Europejska i cztery platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. Obejmował on szereg zobowiązań ze strony przedsiębiorstw Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się takich treści w Europie.
czytaj więcej »

Lupa dostępności.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przeprowadziła za pomocą narzędzia Utilitia (http://utilitia.pl/) test dostępności witryn internetowych polskich i europejskich instytucji publicznych. Przebadano ponad 3000 serwisów internetowych polskich urzędów (samorządowych i centralnych) oraz 290 serwisów internetowych urzędów państw członkowskich UE i instytucji unijnych. Wniosek z badania? Mogłoby być lepiej!
czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w polskiej rzeczywistości od kilku lat jest faktem, jednak ciągle osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają Rzecznikowi Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich liczne przypadki dyskryminowania ich praw. I ciągle trwa dyskusja, jak sprawić, aby w Polsce cel Konwencji, jakim „jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności” został w pełni wdrożony.
czytaj więcej »

Europejski Korpus Solidarności

Trzy miesiące po uruchomieniu Europejskiego Korpusu Solidarności i umożliwieniu zainteresowanym młodym Europejczykom przystępowania do niego, akredytowane organizacje oferujące udział w akcjach solidarnościowych mogą już korzystać z baz danych i przeszukiwać je pod kątem pracowników, stażystów lub wolontariuszy.
czytaj więcej »

Problem metropolii - co dalej?

Projekt PiS-u powołania metropolii warszawskiej jest trudny do obrony. Może jednak zapoczątkować debatę o tym, jak dobrze zorganizować współpracę między stolicami województw i otaczającymi je miejscowościami. O potrzebie takiego rozwiązania, a także o wadach projektu PiS i zaniechaniach poprzedników oraz o doświadczeniach europejskich w zarządzaniu metropoliami pisze dr hab. Marta Lackowska w ekspertyzie dla Fundacji Batorego.
czytaj więcej »
Wyświetl starsze

Media społecznościowe:

Polecam: