• Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

Kilka słów o mnie:

Szanowni Państwo,

Witam na mojej internetowej wizytówce i gorąco zapraszam do jej regularnego odwiedzania. Mam nadzieję, że informacje zawarte na stronie przybliżą Państwu moją osobę oraz pozwolą zapoznać się z prowadzoną przeze mnie działalnością publiczną. Znajdziecie tu Państwo wiele aktualnych tematów z mojej codziennej pracy, moje poglądy i przede wszystkim moją wizję Polski.

Moim zdaniem, czyli blog Krzysztofa Gawkowskiego:

Ochrona dobrostanu zwierząt priorytetem UE!

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne platformy Unii Europejskiej ds. dobrostanu zwierząt. Platforma zgromadzi 75 przedstawicieli zainteresowanych stron, organizacji pozarządowych, naukowców, państw członkowskich, krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), organizacji międzynarodowych i EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności). Po raz pierwszy wszystkie kluczowe podmioty unijne spotkają się, żeby podzielić się doświadczeniami i przyczynić się do poprawy dobrostanu zwierząt.
czytaj więcej »

Debata nt. tworzenia Unii bezpieczeństwa i obrony.

Komisja Europejska otworzyła publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii obejmującej 27 państw członkowskich. W dokumencie otwierającym debatę przedstawia różne scenariusze działań, jakie należy podjąć w związku z rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i obronności Europy, oraz aby zwiększyć zdolności obronne Europy do roku 2025. Debata wniesie istotny wkład w proces podejmowania decyzji dotyczących metod wzmocnienia przez Unię ochrony i bezpieczeństwa obywateli UE.
czytaj więcej »

STOP nawoływaniu do nienawiści w internecie

Rok temu Komisja Europejska i cztery platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. Obejmował on szereg zobowiązań ze strony przedsiębiorstw Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się takich treści w Europie.
czytaj więcej »

Lupa dostępności.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przeprowadziła za pomocą narzędzia Utilitia (http://utilitia.pl/) test dostępności witryn internetowych polskich i europejskich instytucji publicznych. Przebadano ponad 3000 serwisów internetowych polskich urzędów (samorządowych i centralnych) oraz 290 serwisów internetowych urzędów państw członkowskich UE i instytucji unijnych. Wniosek z badania? Mogłoby być lepiej!
czytaj więcej »

Prawa osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w polskiej rzeczywistości od kilku lat jest faktem, jednak ciągle osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają Rzecznikowi Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich liczne przypadki dyskryminowania ich praw. I ciągle trwa dyskusja, jak sprawić, aby w Polsce cel Konwencji, jakim „jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności” został w pełni wdrożony.
czytaj więcej »

Media społecznościowe:

Polecam: