• Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

Kilka słów o mnie:

Szanowni Państwo,

Witam na mojej internetowej wizytówce i gorąco zapraszam do jej regularnego odwiedzania. Mam nadzieję, że informacje zawarte na stronie przybliżą Państwu moją osobę oraz pozwolą zapoznać się z prowadzoną przeze mnie działalnością publiczną. Znajdziecie tu Państwo wiele aktualnych tematów z mojej codziennej pracy, moje poglądy i przede wszystkim moją wizję Polski.

Moim zdaniem, czyli blog Krzysztofa Gawkowskiego:

Wspieranie młodzieży na rynku pracy - fundusze UE

Ministerstwo Rozwoju przedstawia raporty, które są rekomendacjami dla instytucji rynku pracy. Wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży. MR zachęca wszystkie instytucje rynku pracy do wykorzystywania rekomendacji przy projektowaniu wsparcia dla młodzieży w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
czytaj więcej »

KE zabiera głos w sprawie obrony praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła 26 lipca 2017 r. szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce. Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r.
czytaj więcej »

Ustawa o Sądzie Najwyższym sprzeczna z Konstytucją

18 lipca 2017 Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego przesłał na ręce Marszałka Sejmu i parlamentarzystów opinię prawną dotycząca poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727).
czytaj więcej »

Komisja Europejska złożyła do Trybunału wniosek o natychmiastowe zatrzymanie cięć w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na nielegalną wycinkę w Puszczy Białowieskiej, wnosząc jednocześnie, by Trybunał zakazał jej kontynuacji do czasu wydania wyroku. Jeśli Trybunał przychyli się do tego wniosku, piły i harwestery w Puszczy będą musiały zostać wstrzymane natychmiast.
czytaj więcej »

UNESCO za ochroną Puszczy Białowieskiej

UNESCO przyjęło decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej, która wskazuje, że działania ministerstwa w Puszczy grożą utrzymaniu przez nią statusu Światowego Dziedzictwa i zobowiązuje Polskę do wstrzymania cięć w strefach, w których powinny być chronione naturalne procesy. Decyzja ta bazuje na raporcie niezależnych ekspertów UNESCO, którzy odwiedzili Puszczę w zeszłym roku. Stało się to mimo bardzo silnych nacisków ze strony Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych, które chciały wpłynąć na zmianę tej decyzji. To wielkie zwycięstwo Puszczy, Polski i wspólnoty międzynarodowej, która pokazała, że potrafi chronić światowe dziedzictwo.
czytaj więcej »

Media społecznościowe:

Polecam: